• 20180105_142114
  • 20180105_14202277
  • 20180105_142153
  • 20180116_15091693
  • 1799
  • 20180105_142308
  • 487
  • Copy_of_04
  • SAM_320974
  • SAM_3181
Tin nổi bật
Tin nổi bật
Đối với học sinh, việc tham gia thảo luận nhóm có thể là một trong những điều ...
     Giảm áp lực và sự căng thẳng:     Gọi một học sinh không sẵn sàng tham gia thảo luận sẽ chỉ làm tăng nỗi lo lắng của chúng và thường khiến học sinh rút sâu hơn vào lớp vỏ bọc của mình. Bằng cách kiềm chế không gây áp lực lên những học sinh chưa tốt, giáo viên sẽ làm học sinh cảm thấy không còn sợ hãi. Điều này tạo nên một môi trường an toàn ...
> Xem chi tiết

THAM LUẬN VỀ CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

THAM LUẬN VỀ CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

     Nghề dạy học là nghề cao quý nhất trong các nghề cao quý, nghề sáng tạo nhất trong các nghề sáng tạo. Các thầy cô giáo không những dạy chữ mà ...